Alkohol- og rusmiddelpolitik

Ønsker I at bidrage til en sundere alkoholkultur, hvor der er plads til alle elever uafhængigt af, om de drikker alkohol eller ej?

Få hjælp til at udarbejde en alkohol – og rusmiddelpolitik eller revidere/justere jeres nuværende politik.  

En ungdomsuddannelse skal danne rammen om et trygt ungdomsliv, og alkohol skal ikke være adgangsbillet til det sociale fællesskab på skolen. Derfor er det vigtigt at synliggøre og rammesætte jeres retningslinjer og værdier for alkohol og rusmidler. En alkohol- og rusmiddelpolitik er til gavn for hele skolen - både lærere, elever, og forældre på uddannelsen. 

Vi tilbyder at sparre med jer om jeres alkohol- og rusmiddelpolitik, hvor vi bl.a. kan komme ind på: 

  • Hvordan I kan formulere eller revidere en alkohol- og rusmiddelpolitik, der tager udgangspunkt i de temaer, som I finder vigtige 
  • Rammen for fester, caféer og andre sociale arrangementer på skolen 
  • Salg af alkohol og alkoholfrie alternativer til fester og caféer 
  • Håndhævelse af regler  
  • Kommunikation til elever og forældre  
  • Rusmiddelproblematikker hos elever eller deres pårørende 
  • Hvordan gøres jeres politik aktiv, synlig og levende?  

Tilbuddet kræver, at I nedsætter en arbejdsgruppe med lærere, ledelse og elever. Desuden skal I sætte tid af til 1-3 workshops af halvanden times varighed. 

Alkohol og rusmidler

Alkohol er tæt forbundet med unges sociale liv. Mange unge starter med at drikke, når de går på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter, som bl.a. sætter fokus på den gode alkoholkultur.