Forældreinddragelse

Forældre har stor betydning, når det gælder unges alkoholvaner, og det er vigtigt, at man som forældre tør involvere sig.

Også selvom det til tider kan føles udfordrende at bevare den tætte relation og dialog med den unge. De fleste unge har ikke noget imod, at deres forældre blander sig.  

Ønsker I at styrke kontakten til forældre og give dem vejledning, sparring og øge deres handlekompetencer i forhold til unge og alkohol? Så har I mulighed for at få hjælp gennem partnerskabet. 

Vi tilbyder et møde med sparring i forhold til forældreinddragelse, hvor vi bl.a. kommer ind på: 

  • Materialer, fx forældrebreve, postkort, plakater og video 
  • Mulighed for oplæg eller stand på introaftener eller ved andre forældrearrangementer.

Alkohol og rusmidler

Alkohol er tæt forbundet med unges sociale liv. Mange unge starter med at drikke, når de går på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter, som bl.a. sætter fokus på den gode alkoholkultur.