Værktøjer til lærere og vejledere

Ønsker I at blive klædt på til at tage snakken med elever, der viser tegn på forbrug/overforbrug af alkohol og rusmidler?  

Gennem partnerskabet har I mulighed for at deltage i kursusdagen ”Unge og Rusmidler – små skridt, der gør en forskel”, som afholdes af Ro på Rusen.

På kurset er der fokus på at understøtte en god og tillidsfuld dialog med eleverne. I bliver undervist i tilgange og strategier til at tage snakken med de unge, og I får opdateret viden om enkelte rusmidler.

På kurset kommer I ind på:

  • Hvordan kan I opdage et overforbrug hos eleverne - hvilke tegn skal I lægge mærke til? 
  • Hvordan tager I snakken i øjenhøjde med eleverne? 
  • Hvilke tilbud kan I henvise eleverne videre til? 

Kursusdagen er af 6 timers varighed og afholdes én gang hvert efterår. Der er en egenbetaling på 600 kr. pr. deltager.

Alkohol og rusmidler

Alkohol er tæt forbundet med unges sociale liv. Mange unge starter med at drikke, når de går på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter, som bl.a. sætter fokus på den gode alkoholkultur.