Værktøjer til lærere og vejledere

Ønsker I at blive klædt på til at tage snakken med elever, der viser tegn på forbrug/overforbrug af alkohol og rusmidler?  

Gennem partnerskabet har I mulighed for at deltage i kursusdagen ”Unge og Rusmidler – små skridt, der gør en forskel”, som afholdes af Ro på Rusen.

På kurset er der fokus på at understøtte en god og tillidsfuld dialog med eleverne. I bliver undervist i tilgange og strategier til at tage snakken med de unge, og I får opdateret viden om enkelte rusmidler.

På kurset kommer I ind på:

  • Hvordan kan I opdage et overforbrug hos eleverne - hvilke tegn skal I lægge mærke til? 
  • Hvordan tager I snakken i øjenhøjde med eleverne? 
  • Hvilke tilbud kan I henvise eleverne videre til? 

Kursusdagen er af 6 timers varighed og afholdes én gang hvert efterår. Der er en egenbetaling på 600 kr. pr. deltager.