Workshop: Den gode festkultur

Ønsker I at involvere elevudvalg i en dialog om skolens alkoholkultur? Og har I interesse i på sigt at bidrage til en sundere alkoholkultur på jeres skole?

Så kan I få hjælp til at afholde en workshop med elevudvalg med fokus på den gode festkultur. 

Alkohol skal ikke være indgangen til de fællesskaber, der er på og omkring uddannelsen. Ungelivet og fællesskabet skal kunne udfolde sig, uden at alkohol og fuldskabsorienteret festkultur er dominerende, så der også er plads til de elever, der ikke drikker 

På workshoppen vil vi konkret arbejde på at give inspiration og motivation til, hvordan man skaber alkoholfrie fællesskaber og en festkultur, hvor alkohol spiller en mindre rolle. Formålet er at skabe plads til alle – både dem der drikker alkohol og dem, der ikke ønsker at drikke.  

Vi kommer bl.a. ind på: 

  • Hvordan ser det ud med elevernes holdninger til alkohol? 
  • Hvor mange elever drikker ikke alkohol? 
  • Hvor mange synes alkohol fylder for meget? 
  • Hvordan kan I skabe sociale arrangementer uden alkohol? 
  • Hvad kan I justere på, for at gøre fester og arrangementer tiltrækkende for både dem der drikker og dem, der ikke drikker alkohol? 

Sundhedskonsulenter fra Afdelingen for Folkesundhed faciliterer en workshop på 1,5 time.  

Tilbuddet kræver, at I kan samle et antal elevrepræsentanter fra elevudvalg, fx fest og café udvalg, elevråd og andre udvalg. Desuden er det nødvendigt, at en lærer eller leder fra skolen også deltager. 

Efter workshoppen holder vi et opfølgende møde med ledelsen for at videregive de vigtigste pointer fra workshoppen sammen med vores anbefalinger i forhold til at arbejde videre med emnet.