Workshop: Den gode festkultur

Ønsker I at involvere jeres elevudvalg i en dialog om skolens fest- og alkoholkultur? Og har I interesse i at bidrage til en sundere alkoholkultur på jeres skole?

Så kan I få hjælp til at afholde en workshop med fokus på inkluderende fællesskaber og den gode festkultur.

Andelen af unge, der drikker og udelukkende drikker for at blive fulde, stiger, når de starter på en ungdomsuddannelse. 

Alkohol kan derfor blive indgangen til de fællesskaber, der er på og omkring uddannelsen. Derudover oplever flere unge, at alkohol fylder for meget på deres skole. 

Denne workshop skal derfor være med til at understøtte, at ungelivet og fællesskabet kan udfolde sig, uden at alkohol og fuldskabsorienteret festkultur er dominerende, så der er plads til alle.

På workshoppen arbejder vi konkret med at give eleverne inspiration og motivation til, hvordan de og skolen skaber alkoholfrie fællesskaber og en festkultur, hvor alkohol spiller en mindre rolle. 

Formålet med workshoppen er at skabe plads til alle – både dem, der drikker alkohol og dem, der ikke gør.  

Vi kommer bl.a. ind på: 

  • Hvordan I kan arbejde med flere inkluderende fællesskaber? 
  • Hvordan det ser ud med elevernes holdninger til alkohol? 
  • Hvordan I kan skabe sociale arrangementer uden alkohol?  
  • Hvad I kan justere på, for at gøre fester og arrangementer inkluderende for både dem der drikker og dem, der ikke drikker alkohol? 

Før workshoppen mødes vi med repræsentanter fra skolens ledelse og relevante lærere, som er tilknyttet skolens elevudvalg. Her taler vi om ønsker til workshoppen og om de eksisterende rammer for fester, caféer og andre sociale arrangementer på skolen.   

Sundhedskonsulenter fra Afdelingen for Folkesundhed faciliterer efterfølgende en workshop på 1,5 time for relevante elevudvalg.

Tilbuddet forudsætter, at I vil arbejde med skolens eksisterende fest- og alkoholkultur og kan samle et antal elever fra elevudvalg, fx fest- og caféudvalg, elevråd og andre udvalg. Det er ligeledes en forudsætning, at en leder eller lærer fra skolen også deltager i workshoppen. 

Efter workshoppen holder vi et opfølgende møde med ledelsen og enkelte elevrepræsentanter for at understøtte skolens videre arbejde med emnet og de vigtigste pointer fra workshoppen.  

Alkohol og rusmidler

Alkohol er tæt forbundet med unges sociale liv. Mange unge starter med at drikke, når de går på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter, som bl.a. sætter fokus på den gode alkoholkultur.