Workshop: Det gode introforløb

Ønsker I at klæde jeres fremtidige tutorer bedre på til at kunne tage imod nye elever? Og ønsker I at sætte øget fokus på attraktive, inkluderende sociale fællesskaber med fokus på fællesskabet, frem for alkohol?

Så har I mulighed for at booke en workshop om det gode og inkluderende introforløb. 

På workshoppen vil vi konkret arbejde på at give inspiration og motivation til, hvordan man skaber alkoholfrie fællesskaber og en festkultur, hvor alkohol spiller en mindre rolle. Formålet er at skabe plads til alle – både dem der drikker alkohol og dem, der ikke ønsker at drikke.  

Vi kommer bl.a. ind på: 

  • Hvordan ser det ud på jeres uddannelse i forhold til trivsel og holdning til alkohol? 
  • Hvad kan der være på spil, når man er ny elev, der skal starte på en uddannelse? 
  • Opmærksomhed på at der findes mange forskellige typer af unge. 
  • Ideudvikling i forhold til sociale aktiviteter der kan bruges i introforløbet. 

Sundhedskonsulenter fra Afdelingen for Folkesundhed faciliterer en workshop på 1,5 time.  

Tilbuddet kræver, at I samler de kommende tutorer og de kontaktlærere, der skal være med til at tage imod de nye elever. Der skal gerne være en leder til stede under workshoppen, som løbende kan være med til at afklare rammen samt efterfølgende følge op på eventuelle ønsker i forbindelse med det kommende introforløb. 

Alkohol og rusmidler

Alkohol er tæt forbundet med unges sociale liv. Mange unge starter med at drikke, når de går på en ungdomsuddannelse. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter, som bl.a. sætter fokus på den gode alkoholkultur.