Digital Balance

Der er fordele og ulemper, når unge bruger digitale og sociale medier. Det belyser vi i et foredrag, der også giver gode råd til ændring af dårlige vaner.

Digital Balance er et inspirerende og involverende foredrag til jeres elever på 1. årgang. Foredraget belyser hvilke fordele, ulemper og konsekvenser brug af digitale og sociale medier har for unges dannelse og mentale sundhed. 

Vi kommer blandt andet ind på, hvordan det påvirker sundhed, trivsel og dannelse, og der bliver givet gode råd til, hvordan eleverne kan ændre deres dårlige digitale vaner.

Digital Balance er dramatisk iscenesat. Det involverer eleverne og indeholder online målinger af sundhedsvaner.

Sådan booker du

Vi kan afvikle foredraget for op til 120 elever på 1. årgang, og det varer 1 time og 10 minutter. I skal selv stille lokaler til rådighed.

  • Aftal altid antal foredrag i samarbejde med jeres kontaktperson i partnerskabet med Københavns Kommune
  • Herefter bestiller I selv foredraget hos digitalbalance.dk/kk

Det er et krav, at der deltager lærere fra de klasser, som deltager i foredraget. I vil få tilsendt materiale 1 uge før foredraget med en artikel som eleverne skal læse og som kan bruges til at tage en holdningsdiskussion i klassen. Er eleverne for, imod, enige, uenige, bekymrede, ubekymrede? Holdningsdiskussionen får eleverne til at tage stilling inden foredraget.

Efter foredraget er der mulighed for opfølgning i klassen med materialer, som er tilgængelige på DigitalBalance.dk

Læs mere og bestil foredraget

Her kan du læse mere om Digital Balance og bestille foredraget.

Digital sundhed og dannelse

Der ses en sammenhæng mellem unges digitale adfærd og deres trivsel. Derfor tilbyder vi hjælp indenfor digital sundhed og dannelse.