Angst-, depressions- og stressforløb

Forløb der hjælper den unge til større mental trivsel gennem samtaleforløb.

Forløbene er rettet mod unge, der oplever lette til moderate symptomer på angst, depression eller et højt niveau af stress.

Tilbuddet er til unge på mellem 15 og 22 år, der bor i Københavns Kommune.

Når en elev viser tegn på angst, depression eller stress, kan det blandt andet komme til udtryk ved:

 • Stor nervøsitet og bekymring
 • Åndenød
 • Hjertebanken
 • Rysten
 • Svimmelhed og kvalme
 • Nedtrykthed, manglende interesse og overskud i hverdagen
 • Negative tankemønstre
 • Dårlig søvn og dårligt humør
 • Besvær med hukommelse og koncentration
 • Mindre overskud til at være social
 • Hjertebanken.

Det er en psykolog, der leder enten individuelle samtaler, gruppemøder eller en blanding af begge dele.

Ud over viden om angst, depression eller stress, får de unge også ideer til, hvordan de håndterer deres problemer i hverdagen.

Forløbene foregår hos Center for Mental Sundhed i København.

Tilbud hos Center for Mental Sundhed

Det er Center for Mental Sundhed, der står for forløbet i samarbejde med en kontaktperson fra jeres uddannelse. Du kan læse mere om de forskellige tilbud på mentalsundhed.kk.dk.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.