Elevdrevne fællesskaber

Eleverne inspireres til at igangsætte aktiviteter på uddannelsen med fokus på fællesskab og elevengagement.

Eleverne skal være med til at udvikle og gennemføre aktiviteter, der fremmer inkluderende fællesskaber på ungdomsuddannelsen. Omdrejningspunkter for aktiviteterne er, at det er noget eleverne, har interesse for og selv har energi til at drive. Det kan for eksempel være spilturneringer, klubber eller fællesspisning og kan både finde sted i og udenfor skoletiden. 

Det byder vi ind med 

Vi afholder 2 workshops af halvanden times varighed. De er begge rettet mod repræsentanter for uddannelsens elever. I skal udpege en eller gerne to tovholdere fra lærergruppen eller ledelsen, der sammen med os planlægger workshoppene. Efter workshoppene bliver elevernes ideer og ønsker prioriteret.

Det vil også være tovholderenes opgave at hjælpe eleverne i mål med de aktiviteter, de udvikler. Ungdomsuddannelsen finansierer selv implementering af de konkrete forslag. 

Materialer: "en go' Bgym'"

Statens Institut for Folkesundhed har udviklet materialet ”en go' Bgym'", som vi bruger på vores workshops.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.