headspace København

headspace tilbyder både oplæg og individuel rådgivning.

headspace tilbyder unge tidlig hjælp og støtte, hvis de har personlige udfordringer eller problemer med deres relationer til andre.

headspace holder både oplæg og støtter med individuel rådgivning.

Oplæggene giver elever, undervisere, studievejledere og andre fagpersoner viden om en række temaer, der fylder i mange unges liv:

  • Information om headspaces tilbud til unge (5-30 minutter)
  • Pres og præstationer (45-60 minutter)
  • Stress (45-60 minutter)
  • Ensomhed (45-60 minutter)
  • Kropsidealer og sundhed (45-60 minutter).

headspace holder oplæg på fx fællessamlinger, morgensamlinger, i klassen eller på et lærermøde på jeres skole.

Individuel rådgivning

Unge mellem 12-25 år kan få anonym og gratis rådgivning hos headspace. Det kan både ske online, som chat, rådgivning over video eller ved et fysisk møde hos headspace. 

Læs mere om headspace

Du kan læse mere headspace og finde åbningstider på deres hjemmeside.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.