Sundhedstjek

Sundhedstjek fremmer unges fysiske, psykiske og seksuelle sundhed og trivsel gennem samtale.

Sundhedstjek er et tilbud til elever om en personlig samtale med en sygeplejerske eller en psykolog. Emnerne handler om sundhed og trivsel.

Formålet med sundhedstjekket er at tale med de unge om deres egen sundhed og trivsel. Snakken skal øge elevernes lyst til at arbejde med usunde vaner eller specifikke problemer inden for sundhed og trivsel.

Samtalen er fortrolig. Under samtalen taler eleverne i en time med en sygeplejerske eller en psykolog. Samtalerne kan også være anonyme.

Under tjekket taler vi om det, der fylder hos mange unge. Det kan være temaer som:

  • Ensomhed
  • Angst
  • Søvn
  • Kost
  • Overvægt
  • Rusmidler
  • Selvskade
  • Sociale relationer
  • Sex eller kønsidentitet.

Flere samtaler

De unge kan få flere samtaler, hvis de har behov for det. Er der brug for en anden form for støtte, henviser sundhedstjekket til andre tilbud i og udenfor Københavns Kommune.

I kan booke Sundhedstjek gennem jeres kontaktperson fra partnerskabet. Medarbejdere fra Sundhedstjek holder samtaler med eleverne på uddannelsen. 

I skal vælge en kontaktperson på uddannelsen og stille lokaler til rådighed. Sundhedstjekket kan også foregå hos Center for Børn og Unges Sundhed i Mimersgade 41, 2200 Kbh N.

Læs om Sundhedstjek

Du kan læse mere om Sundhedstjek på Center for Børn og Unges Sundheds hjemmeside.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.