Inspirationskatalog til trivsel og fællesskab i naturen

Katalog med udvalgte naturbaserede aktiviteter for unge.

Formålet med kataloget er at inspirere ungdomsuddannelser til naturbaserede aktiviteter med fokus på trivsel og fællesskab. Kataloget indeholder beskrivelser af konkrete aktiviteter, der kan bruges enkeltvis eller i en samlet ramme for en dag i naturen med de unge.

Kataloget er udarbejdet i samarbejde med ViNatur, der har mange års erfaring med at facilitere workshops og uddannelser i og om naturen med fokus på naturbaseret sundhedsfremme.

Hent inspirationskataloget ’Trivsel og fællesskab i naturen’