Trivsel på dagsordenen

Et undervisningsmodul på 45 minutter der sætter fokus på trivsel og fællesskab i klassen.

Formålet med undervisningsmaterialet er at understøtte underviseren i at sætte trivsel på dagsordenen i klassen.

Undervisningsmaterialet sætter fokus på at generere elevdrevne initiativer. Sammen finder klassen på konkrete tiltag, der kan styrke sammenholdet i klassen.

Modul til undervisning 

Lærernes rolle er at guide eleverne igennem forskellige små øvelser, der får dem til at komme med ideer til initiativer, der kan styrke klassefællesskabet og genopbygge det gode miljø i klassen. Modulet er udformet som en PowerPoint-præsentation.

I kan for eksempel bruge undervisningsmaterialet, når eleverne begynder i nye klasser, eller når eleverne kommer tilbage fra praktik.  

Vi anbefaler, at underviseren samler op på modulet efter et par uger.

Det tager 45 minutter at gennemføre undervisningsmaterialet.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.