Undervisningsforløb om tobak- og nikotinprodukter

Nikotin og samfund er en gratis iBog til brug i undervisningen i samfundsfag på STX, HF, HHX og HTX.

Gennem et undervisningsforløb med ”Nikotin og samfund” vil jeres elever både arbejde med sociologiske struktur- og aktørorienterede teorier, økonomiske markedsmekanismer og afgifter samt politiske beslutningsprocesser og værktøjer til adfærdsændringer.

Teorier og begreber konkretiseres ved at blive brugt på data og cases om rygning og nikotinbrug i Danmark.

Bogens undervisningsforløb

Bogen kan bruges i selvstændige undervisningsforløb i:

  • Samfundsfag på A-niveau på STX
  • Samfundsfag på B-niveau på STX, HF, HHX, HTX
  • International Økonomi på A-niveau

Uddrag af bogen vil kunne bruges på samfundsfag C-niveau og til SRP.

Hvert undervisningsforløb indeholder en kort introduktion til underviseren, en beskrivelse af forløbets kernestof, forslag til supplerende lærebog, en gennemgang af hvilke faglige mål og kompetencer der arbejdes med samt en forløbsplan, der beskriver hver enkelt lektions fokus og anvendte materialer.

Undervisningsforløbene tager minimum 3 lektioner à 90 minutter.

Find iBogen og undervisningsforløbene på forlagetcolumbus.dk

Røg- og nikontinfri ungdomsuddannelse

Det er vigtigt, at unge har en skoledag uden tobak og nikotin. Derfor tilbyder vi en række tiltag, der skal sikre en røgfri hverdag eller en hverdag uden snus.