Røg- og snusfri skoletid

Loven kræver, at der er Røgfri Skoletid og en røgfri matrikel på alle ungdomsuddannelser med elever under 18 år. Her er hjælp til at nå i mål.

Vi tilbyder jer et sparringsmøde, hvor vi taler om, hvordan I på en god måde kan implementere og holde fast i en skoledag uden tobaks- og nikotinprodukter. Møderne varer ofte 1 time.

Vi kommer blandt andet ind på:

  • Den gældende lovgivning på området
  • Hvordan I bedst kommunikerer med jeres elever
  • Mulighederne for at få hjælp til at blive røg-, damp- eller snusfri
  • Tips til, hvordan I bedst indarbejder en røg- og snusfri skole og evt. også røg- og snusfri arbejdstid.

Tilbuddet kræver, at I sætter tid af til sparringsmødet. Når mødet er slut, har I ansvaret for, at lovkravet om Røgfri Skoletid bliver en del af jeres hverdag på uddannelsen.

Røgfri Skoletid

Røgfri Skoletid betyder, at eleverne ikke må ryge eller buge snus i skoletiden. Det gælder også, hvis de forlader skolens område i løbet af dagen. På den måde er rygning og snus ikke længere en del af samværet på uddannelsen. Det betyder, at færre børn og unge begynder at ryge eller bruge snus fremover.

Alle ungdomsuddannelser med elever under 18 år er omfattet af kravet.

Loven kræver, at eleverne kender til forbuddet og konsekvenserne ved at overtræde forbuddet. Det er jer der bestemmer, hvordan I vil informere eleverne om røgfri skoletid, men I skal være sikre på, at alle kender reglerne.

Vi tilbyder også en række materialer, der støtter budskabet om, at jeres uddannelse er røg-, damp- og snusfri.