Søvnoplæg for forældre

Det er ikke altid let for unge at få tilstrækkelig og god søvn.

Søvn har en direkte påvirkning på unges mentale trivsel, skolegang og sociale færdigheder. Samtidig er de unges muligheder for en god nats søvn påvirket af samfundsmæssige og biologiske faktorer og ikke mindst brugen af digitale medier.

Så hvordan støtter vi bedst op om de unges søvnvaner? Det vil vi give nogle bud på i et oplæg, som vi kan afholde i forbindelse med introaftener og forældremøder på uddannelserne.

Oplægget indeholder:

  • Viden om søvnens betydning og unges forudsætninger for en god nats søvn.
  • Inspiration til dialog mellem forældre og de unge
  • Søvn og digitale medier - inspiration til små tiltag, der kan være med til at skabe en bedre balance.

Oplægget varer 30-45 min. Længden af oplægget kan tilpasses rammen for mødet.

Søvn

Søvnmangel kan forringe vores kognitive udvikling og indlæring. Derfor tilbyder vi søvnoplæg og sparring, som skal hjælpe jeres elever med gode søvnvaner.