Søvnoplæg for medarbejdere

Et oplæg som henvender sig til jeres ansatte, hvor de bliver klædt på til at skabe gode rammer for elevernes søvn.

Søvnmangel kan forringe vores kognitive udvikling og indlæring. Derfor tilbyder vi et medarbejderoplæg og præsentation af undervisningsmateriale, som kan hjælpe jeres elever med gode søvnvaner og en bedre balance mellem søvn og det digitale liv. Undervejs får I ny viden om søvn og søvnens betydning. 

Oplægget varer omkring 60 minutter, og giver jer en grundviden om søvn og unges søvnvaner.   

Vi kommer blandt andet ind på:   

  • Hvorfor det er vigtigt at arbejde med søvn og søvnproblemer blandt unge  
  • Viden om koblingen mellem søvn, læring, trivsel og fravær  
  • Inspiration med konkrete ideer til at støtte gode søvnvaner hos jeres elever  
  • Ønskeliste til nye tiltag på uddannelsen 
  • Kort præsentation af relevant undervisningsmateriale, der giver jeres elever redskaber til en bedre balance mellem søvn og det digitale liv.  

Vi anbefaler, at I efter oplægget følger op på de ideer og ønsker, I er kommet frem til.   

I praksis betyder det  

Københavns Kommune holder oplægget for jer. I skal afsætte omkring en time fx på et lærermøde.   

I skal rekruttere de medarbejdere, der skal deltage. Derudover skal I sætte tid af til opfølgning. I står selv for at indarbejde nye tiltag.   

Søvn

Søvnmangel kan forringe vores kognitive udvikling og indlæring. Derfor tilbyder vi søvnoplæg og sparring, som skal hjælpe jeres elever med gode søvnvaner.