Information til lærere/undervisere om Ungeprofilundersøgelsen 2023/24

Informationsbrev til lærere/undervisere.

Kære lærer/underviser

Din uddannelsesinstitution deltager i kommunens Ungeprofilundersøgelse 2023/2024, som led i det partnerskab Københavns Kommune har indgået med alle ungdomsuddannelser i København.

Formål

Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Med Ungeprofilundersøgelsen får eleverne et talerør, og ungdomsuddannelsen og kommunen får ny og aktuel viden om elevernes trivsel og sundhed. 

Kommunen og ungdomsuddannelsen kan bruge resultaterne fra undersøgelsen til at styrke indsatser på uddannelsesinstitutionen og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke elevernes trivsel og sundhed samt reducere frafald.

Information om undersøgelsen

Nedenfor er en række informationer om undersøgelsen. Dette er til din orientering, men kan også benyttes, hvis eleverne stiller dig spørgsmål om undersøgelsen.

 • Det er frivilligt for eleverne at deltage. 
 • Eleverne må altid springe spørgsmål over, de ikke ønsker eller kan svare på.
 • Alle elever har på forhånd fået information om undersøgelsen.
 • Forældre til elever under 18 år har ligeledes fået information om undersøgelsen. Vær opmærksom på, at nogle forældre evt. har bedt skolen om, at deres barn ikke deltager i undersøgelsen. Det er vigtigt, at disse elever ikke deltager. 
 • Ungeprofilundersøgelsen 2023/24 er en statistisk undersøgelse med CPR-nummer koblet til besvarelserne. Besvarelserne anvendes derfor kun til statistiske og videnskabelige formål.
 • Når resultaterne præsenteres, vil det ikke være muligt at identificere enkeltindivider.
 • Formålet med undersøgelsen er at få generel viden om unges trivsel og sundhed.
 • Formålet med at indsamle besvarelserne med CPR-numre er;  
 • at elevernes besvarelser kan indgå i statistiske analyser om unges trivsel, sundhed og frafald foretaget af kommunes analyseenheder. CPR – numrene vil blive behandlet i pseudonymiseret form og med fortrolighed fra analyse-medarbejderne. CPR-numrene vil blive slettet efter 5 år. Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og resultater af analyser vil kun ske i anonymiseret form (ikke personhenførbar form). 

CPR-numrene vil blive slettet hos BørnUngeLiv, når data er overført til kommunens analyse enheder. 

 • Alle oplysninger behandles sikkert og fortroligt.
 • Afslutningsvist får eleverne en besked om, at de kan tilgå en liste med gode råd og vejledning, hvis de har brug for information eller en voksen at tale eller chatte med. 

Lærerens opgave

Da spørgsmålene i spørgeskemaet er følsomme, er det vigtigt, at der skabes rammer for, at der er tilstrækkelig fysisk afstand mellem eleverne. Det anbefales derfor, at eleverne besvarer via smartphone eller tablet, da det bedst sikrer, at andre ikke kan se, hvad den enkelte svarer.

Det er vigtigt, at der er en lærer til stede under elevernes besvarelse af spørgeskemaet.

Er der elever, der er fraværende, bør der så vidt muligt gives mulighed for at gennemføre undersøgelsen efterfølgende. Det er vigtigt, at så mange elever som muligt får lejlighed til at deltage.

Inden eleverne besvarer, kan I anvende den tilsendte PowerPoint-præsentation til at informere dem om undersøgelsen. 

Sådan besvarer eleverne

 • Eleverne skal gå ind på: www.ungeprofilen.dk 
 • Det er muligt at besvare spørgeskemaet via tablet eller smartphone (og computer – se anbefaling ovenfor)
 • Eleverne skal logge ind med deres Unilogin
 • Eleverne skal vælge, hvilken kommune, deres uddannelsesinstitution ligger i, samt vælge deres uddannelsesinstitution.
 • Spørgeskemaet kan besvares i løbet af en lektion. Typisk vil det tage mellem 20 og 40 minutter afhængigt af, hvor hurtige eleverne er til at besvare spørgsmålene.
 • Eleverne skal huske at klikke på ”Afslut”, når de er færdige med at besvare spørgeskemaet.
 • Hvis en elev bliver afbrudt midt i besvarelsen, så kan de logge på frem til midnat samme dag og færdiggøre besvarelsen.

Opfølgning

Efter gennemførelse af undersøgelsen kan kommunen logge sig ind og trække en aggregeret rapport. Her kan kommunens egne data sammenlignes med landsgennemsnittet for den tilsvarende årgang. Opfølgning og behov for eventuelle indsatser vil blive koordineret i en tværfaglig gruppe, som en del af partnerskabet med Københavns Kommune.

Support

Oplever du udfordringer i forbindelse med afviklingen af undersøgelsen, kan du kontakte supporten alle hverdage kl. 8-15 (fredag kl. 8-14) på:

 

På forhånd tak for hjælpen!

Med venlig hilsen

Center for Forebyggelse og Folkesundhed
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune