Foreningsforløb

I samarbejde med en lokal forening tilrettelægger vi et forløb for en gruppe af jeres elever, hvor fysisk aktivitet og fællesskab er i højsædet.

Med et foreningsforløb bygger vi bro til foreningslivet og giver jeres elever en oplevelse, hvor fællesskab og nye udfordringer udforskes i samarbejde med foreningslivet.  

Foreningsforløb kan både foregå på skolen eller hos foreningen og kan foregå enten i eller uden for skoletiden. Foreningsforløb har en varighed af omkring 3-10 undervisningsgange 

Vi arbejder med foreningsforløb ved at:

  • Afholde et indledende møde for at afklare jeres ønsker til mulige aktiviteter og sikre det bedste match med lokale foreninger.
  • Understøtte etableringen af samarbejdet mellem ungdomsuddannelse og forening, herunder afholde et samarbejdsmøde med deltagelse fra underviserne på ungdomsuddannelsen og instruktørerne fra foreningen, hvor rammer og forventninger kommer på plads.
  • Udarbejde en formel samarbejdsaftale, der bl.a. indeholder de aftalte tidspunkter og aftaler om eventuelt tilskud fra Københavns Kommune.

Tilbuddet forudsætter, at en leder eller lærer fra skolen deltager i planlægning af forløbet og i undervisningsgangene.  

Bevægelse og fysisk aktivitet

Bevægelse og fysisk aktivitet i og uden for skolen giver motion, men hjælper også de unge ind i et socialt fællesskab.