Bevægelse og fysisk aktivitet

Bevægelse og fysisk aktivitet

Bevægelse og fysisk aktivitet i og uden for skolen giver motion men hjælper også de unge ind i et socialt fællesskab. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter, som øger unges trivsel og aktivitetsniveau på skolen og bygger bro til foreningslivet.