Fysiske rammer og aktive pauser

Skab gode fysiske rammer og omgivelser på jeres uddannelse.

Her skaber vi fysiske rammer og aktive pauser på jeres ungdomsuddannelse. Det skal fremme elevernes aktive fællesskaber på kryds og tværs af klasser og årgange.  

Vi arbejder med de fysiske rammer og pauser ved at:

  • Inddrage eleverne i arbejdet. De viser blandt andet rundt på skolen. Vi nedsætter en arbejdsgruppe, hvor der både er elever, lærere og ledelse med. 
  • Eleverne deltager i workshops, hvor optimering af de fysiske rammer og organisering af igangsættelse af aktiviteter drøftes. 
  • Eleverne er med til at udvikle aktiviteter, der både fremmer fællesskabet, fysisk aktivitet og bevægelse på ungdomsuddannelsen.

Efter workshoppen bliver elevernes ideer og ønsker prioriteret og roller for implementering afklares. Ungdomsuddannelsen finansierer selv implementeringen af de konkrete forslag.  

Eleverne skal arbejde med 

I skal udpege en grupper elever, der viser os rundt på uddannelsen. Herefter nedsætter I en arbejdsgruppe med elever, som vi holder en workshop med.  

Københavns Kommune afholder workshop og giver inspiration til rammer og organisering.