Idrætsfællesskab

I nedsætter et idrætsfælleskab på jeres ungdomsuddannelse (fx et idrætsudvalg), som udvælger og igangsætter aktiviteter for skolens elever.

Eleverne skal være med til at igangsætte forskellige idrætsaktiviteter, der både fremmer bevægelse og fællesskab blandt eleverne på ungdomsuddannelsen. Dette kan ske i samarbejde med foreninger.

Vi arbejder med idrætsfællesskabet ved at:

  • Understøtte lærere og elever i at etablere et idrætsfælleskab gennem en inddragende workshop
  • Komme med inspiration til aktiviteter og bygge bro til lokale foreninger.

Eleverne skal arbejde med 

Ungdomsuddannelsen udpeger en lærer og en gruppe elever, der har lyst til at deltage i et idrætsudvalg. Idrætsudvalget deltager i en opstartsworkshop, hvor rammen for fællesskabet og ønsker til aktiviteter drøftes.

Bevægelse og fysisk aktivitet

Bevægelse og fysisk aktivitet i og uden for skolen giver motion, men hjælper også de unge ind i et socialt fællesskab.