Forebyggelse og håndtering af mobning

En antimobbestrategi er med til at rammesætte og synliggøre uddannelsens arbejde med at forebygge og håndtere mobning.

Her er et tilbud om at udvikle eller revidere jeres lovpligtige strategi omkring mobning. Det skal give jer tydelige arbejdsgange, hvis der opstår udfordringer på jeres uddannelse med mobning.

Det byder vi ind med 

Hvis I ønsker sparring til arbejdet med strategien, aftaler vi et møde med jer.

Vi holder ofte et møde på halvanden time. Her kan repræsentanter fra både ledelse, vejledere, undervisere og elever deltage. Partnerskabet samler pointer op fra workshoppen, hvorefter I reviderer jeres lovpligtige antimobbestrategi.

Det er oplagt at arbejde med digital sundhed, så I kommer til at arbejde med digital mobning også. Det kan også være en fordel, hvis jeres strategi mod mobning indgår i jeres trivselspolitik.

Vi tilbyder desuden at holde et oplæg for jeres medarbejdergruppe på halvanden time, som giver viden om og redskaber til arbejdet med at forebygge og håndtere mobning. Oplægget kommer omkring emner som inkluderende fællesskaber, definition af og tegn på mobning ”eller lignende” og handlepligter i tilfælde af mobning. Oplægget vil have fokus på fællesskaber og mobning både fysisk og digitalt.  

Undervejs vil der være tid til dialog om jeres praksis og situationer fra hverdagen.

Der tages udgangspunkt i materialer og værktøjer udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).

Trivselspolitik

Du kan læse mere om vores tilbud om at arbejde med en trivselspolitik og en trivselsplan her.

Mental sundhed og trivsel

Elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Derfor tilbyder vi en række aktiviteter og tilbud, som fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.