Om Ungeprofilundersøgelsen

Ungeprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, hvor alle de københavnske ungdomsuddannelser deltager som en del af partnerskabet om bedre trivsel og sundhed.

Ungeprofilundersøgelsen er med til at skabe ny og aktuel viden om, hvordan unge på ungdomsuddannelser i København oplever egen trivsel og sundhed.

De mange svar fra eleverne giver Københavns Kommune et vigtigt afsæt for at kunne arbejde med databaseret forebyggelse.

Alle ungdomsuddannelser, der deltager i ungeprofilundersøgelsen, modtager deres egen skolerapport. Resultaterne fra undersøgelsen drøftes på lokale handleplansmøder mellem ungdomsuddannelserne og Københavns Kommune. Data fra Ungeprofilundersøgelsen er derved med til at sætte retning for de trivsel- og sundhedsindsatser, som ungdomsuddannelserne prioriterer at igangsætte eller arbejde videre med.

 

Plakater med resultater

Københavns Kommune kommer ud på ungdomsuddannelserne og præsenterer data fra ungeprofilundersøgelsen og kan også bidrage med at udarbejde plakater, der kan synliggøre lokale tal og resultater.

Herunder ser I eksempler på plakater til det fiktive gymnasium Københavns Gymnasium.

Billede
Eksempler på plakater. Teksten på plakaterne læser: "På Københavns Gymnasium har 22% af eleverne drukket alkohol for ikke at føle sig udenfor.", "På Københavns Gymnasium har 9% af eleverne én eller flere gange fortrudt sex efter højt alkoholindtag" og "På Københavns Gymnasium drikker 18% af eleverne aldrig alkohol".
Eksempler på plakater lavet til det fiktive gymnasium Københavns Gymnasium.

Børnesundhedsprofilen 2023

Børnesundhedsprofilen er en spørgeskemaundersøgelse om sundhed, trivsel og fritidsliv blandt elever i 3., 6. og 9. klasse på københavnske skoler.